pondělí 18. února 2019

MS SQL a FOR cyklus

MS SQL nemá konstrukci pro cyklus FOR. Namísto ní se podmínka rozepíše do cyklu WHILE. Například nějak takto:
declare @n int = 2
WHILE (@n > 0)
BEGIN
   print @n;
   set @n = @n-1;
END  

Zdroj:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/while-transact-sql?view=sql-server-2017

Žádné komentáře:

Okomentovat