pátek 24. srpna 2018

Problém s referencemi knihoven

FileLoadException: Could not load file or assembly 'protobuf-net, Version=2.3.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=257b51d87d2e4d67' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
Do App.configu nebo Web.configu (podle toho jaký je spouštěný projekt typu) je potřeba přidat redirect referencované knihovny. Definuje se interval, ve kterém se budou knihovny těchto verzí přesměrovávat na novou verzi. Problém s tímto zápisem je v tom že pokud hledáte kde se referencuje verze 2.3.4.0 tak ji v životě fulltextem nenajdete, protože v nikde uvedená není.  

    <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="protobuf-net" publicKeyToken="257b51d87d2e4d67" culture="neutral" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-2.3.7.0" newVersion="2.3.7.0" />
      </dependentAssembly>

Tento problém vznikde tak že hlavní projek referencuje jiný projekt do kterého jste přidali nejspíš nějaký NuGet balíček který si toto přesměrování nastavil bez vašeho vědomí. 

neděle 19. srpna 2018

Chyba při XSLT transformaci vstupních dat pro import do pohody

Pokud Vám pohoda tvrdí, že je element prázdný tak má pravdu, i když to tak na první pohled nemusí vypadat.
Pokud při Importu dat používáte transformační šablonu a transformujete vstupní data, zkontrolujte si vstupní soubor jestli náhodou Pohodě nedáváte již jednou transformovaná dat. Protože transformace v takovém případě se už nejspíš nemá na co chytit (root vstupního souboru dat) a transformace vrátí prázdný dataPack.

Obálku dokumentu se nepodarilo overit podle schématu.
Reason: Element '{http://www.stormware.cz/schema/version_2/data.xsd}dataPack' cannot be empty according to the DTD/Schema.
Line: 2, Pos.: 645,
SrcText: <dat:dataPack id="Update" ico="49761540" application="POHODA-ZASOBY-UPDATE" version="2.0" note="Aktualizace skladových zásob" xmlns:dat="http://www.stormware.cz/schema/version_2/data.xsd" xmlns:stk="http://www.stormware.cz/schema/version_2/stock.xsd" xmlns:typ="http://www.stormware.cz/schema/version_2/type.xsd" xmlns:ftr="http://www.stormware.cz/schema/version_2/filter.xsd" ></dat:dataPack>,
Error code: -1072898031