středa 11. listopadu 2020

Ukládání desetinných čísel ASP.NET MVC

 Validace hodnot formuláře pomocí knihovny jquery.validate.js

@section Scripts {
@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")
}


Vyžaduje pro čekou culture drobnou úpravu v _Layout.cshtml, která nahradí validační funkci pro desetinná čísla


<script type="text/javascript">

        $.validator.methods.number = function (value, element) {

            return this.optional(element) || /^-?(?:\d+|\d{1,3}(?:\.\d{3})+)?(?:,\d+)?$/.test(value);

       }

        $.validator.methods.range = function (value, element, param) {

            value = Number(value.toString().replace(',', '.'));

            return this.optional(element) || (value >= Number(param[0].toString().replace(',', '.')) && value <= Number(param[1].toString().replace(',', '.')));

        }


    </script>