pátek 28. srpna 2015

MS Outlook Appointment (Událost)

Při ukládání Událostí v outlooku existuje malá zvláštnost u celodenních událostí.

Outlook zobrazuje v kartě jednodení celodenní událost jako od: 28.8.2015 0:00 do: 28.8.2015 0:00 ale datově si to ukládá jako od: 28.8.2015 0:00 do: 29.8.2015 0:00


var endDate = existingOutlookItem.End;
if (existingOutlookItem.AllDayEvent) 
{
  endDate = endDate.AddDays(-1);
}

Vlastnosti:

AllDayEvent
Subject
Body
Sensitivity
Location
Importance
BusyStatus
Start
End
Categories

úterý 25. srpna 2015

Návrh API a testování

Při návrhu API je potřeba stanovit kromě způsobu komunikace i časy do kterých má rozhraní reagovat. Při vývoje ji pak dobrý nápad zahrnout do testovacích scénářů i testy, které prověří rychlost API. Co je Vám platné když stihnete termín, vše v přádku nasadíte, ale první klient který použije program v praxi na svích 10.000 záznamů se výsledku dočká až druhý den?

Napište test který pomocí API založí záznam a zase ho načte. Co se stane když ho obalíte FORem a spustíte ho 10.000x ? Pomocí StopWatch si to můžete stopnout a pokud se čas přehoupne přes určitou mez tak test nechejte spadnout.

Fajným zabijákem výkonu je reflexe. Mega fajným zabijákem výkonu je reflexe v cyklu.

Určitě dobrý nápad je vyvýjet API a klientsou knihovnu v oddělených projektech od celého systému. Tím se Vám zjednoduší údržba a vývoj.
API na servrové straně a klientskou část můžete společně verzovat a společně nasazovat.
Navíc je můžete společně i testovat bez nutnosti nasazovat celý systém např UI vrstvu. Máte přece UI vrstvu zvlášť? Nebo ne?

Testování

můžete napsat test který načte z api záznam a zkontroluje jestli všechny atributy obsahují očekávané hodnoty. Co se Však ale stane pokud nasadíte novou verzi a databáze je prázdná? Test spadne.
Lepší variantou proto je vytvořit testovací netodu která založí pokaždé nový záznam a ten na serveru vyhledá a zase si ho stáhne a porovná odeslané a přijaté hodnoty mezi sebou. Otestujete jak vytvoření záznamu, tak jeho stažení a porovnáním hodnot mezi sebo zkontrolujete jestli to co odesíláte se vám vrátí.
Klasický případ je že odešlete DateTime včetně času, server ale časovou složku zahazuje a ukládá pouze datum. Nebo datum vrací v jiném formátu.

Každou entitu se kterou je možné prostřednictvím API pracovat by měli pokrýt minimálně 4 testy (CRUD). Víše zmíněný test pokrývá dvě ze čtyřech.

středa 19. srpna 2015

Active Window Title Watch

class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            while(true)
            {
                Console.WriteLine(GetActiveWindowTitle());
                Thread.Sleep(1000);
            }
        }

        [DllImport("user32.dll")]
        static extern IntPtr GetForegroundWindow();

        [DllImport("user32.dll")]
        static extern int GetWindowText(IntPtr hWnd, StringBuilder text, int count);

        private static string GetActiveWindowTitle()
        {
            const int nChars = 256;
            StringBuilder Buff = new StringBuilder(nChars);
            IntPtr handle = GetForegroundWindow();

            if (GetWindowText(handle, Buff, nChars) > 0)
            {
                return Buff.ToString();
            }
            return null;
        }
    }

Zdroj:
http://stackoverflow.com/questions/115868/how-do-i-get-the-title-of-the-current-active-window-using-c
http://www.csharphelp.com/2006/08/get-current-window-handle-and-caption-with-windows-api-in-c/

čtvrtek 13. srpna 2015

WinForm Localization (Globalization)


Ve vlastnostech formuláře
ve skupině Design nastavit vlastnost Localizable na true
Přepnout vlastnost Language z default na češtinu.
Upravit text některého z prvků které chcete lokalizovat. (tím se vytvoří další Resource File *.cs-CZ.resx)
Zkopírujte z výchozího resource souboru klíče i s hodnotou a přeneste je do Google Translatoru. Nechte si je přeložit do zvoleného jazyka a zase je zkopírujte. Tentokát ale do nového resource souboru. (pokud tam něco už je tak to přepište, nebo předtím smažte) Nesprávně přeložené hodnoty opravte a soubor uložte.Pokud potřebujete přepnout Jazyk je nutné nastavit CurrentUICulture hned před inicializací formuláře. CurrentCulture kvuli lokalizaci stringů není potřeba měnit. Má ale vliv na chování některých metod jako např. ToLongDateString()label1.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();

public Form1()
    {
      
      //Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo("Fr");
      Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new System.Globalization.CultureInfo("Fr");
      InitializeComponent();
    }

Pokud změníte CurrentUICulture až po inicializaci formuláře musíte provést lokalizaci ručně.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new System.Globalization.CultureInfo("Fr");

      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      resources.ApplyResources(this.button1, "button1");
    }

Seznam kódů
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx

Video:
Globalization of a WinForms App in 2 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=SNIyP1QQdVs

Články:
http://www.zive.cz/clanky/poznavame-c-a-microsoft-net---74-dil--lokalizace/sc-3-a-130695/default.aspx