středa 23. prosince 2015

MS SQL - odstranění konce řádku ve stringovém sloupci

SELECT 
   REPLACE(REPLACE([url], CHAR(13), ''), CHAR(10), '')
 FROM [dbo].[adresar]

Poznámka
Tento postup ale nelze použít na sloupce typu text. (Argument data type text is invalid for argument 1 of replace function.)

Zdroj:
http://stackoverflow.com/questions/951518/replace-a-newline-in-tsql

úterý 22. prosince 2015

Jaký je rozdíl mezi voláním
  
        this.ConfigureClient(this.Client, this.token);
        try
        {
          var task = await this.Client.PostAsJsonAsync(WebApiQuery.SyncAddressBook, new AddressBookXmlSync() { XmlXontent = addressBookXml });
        }
        catch (AggregateException ex)
        {
          Console.WriteLine(ex);
        }

a tímto způsobem ?
        
        this.ConfigureClient(this.Client, this.token);
        var task = this.Client.PostAsJsonAsync(WebApiQuery.SyncAddressBook, new AddressBookXmlSync() { XmlXontent = addressBookXml });
        task.ContinueWith(ExceptionHandler, TaskContinuationOptions.OnlyOnFaulted);

        try
        {
          task.Wait();
          var result = task.Result;
        }
        catch (AggregateException ex)
        {
          Console.WriteLine(ex);
        }

čtvrtek 17. prosince 2015

Stormware Pohoda a číslo objednávky

Použití konstrukce níže není správné.


<inv:numberOrder>
<typ:ids>123456</typ:ids>
</inv:numberOrder>Stačit přidat pouze číslo objednávky, které může obsahovat i nečíselné znaky.
  
<inv:numberOrder>1500000004</inv:numberOrder>
nebo třeba
<inv:numberOrder>obj 2006010457</inv:numberOrder>


Inspirovat se můžete na stránce http://www.stormware.cz/xml/samples/version_2/import/Faktury/invoice_01_v2.0.xml kde jsou příklady některých XML faktur.
typ:ids se podle mě používá pro číselníkové hodnoty jako třeba středisko, činnos, předkontace atp. (hodnota musí být zadaná v databázi Pohody)

pátek 11. prosince 2015

Jak shodit Visual Studio 2013

pokud se Vám povede vyrobit nějaký takovýto atribut
public class ExceptionFilterAttribute : ExceptionFilterAttribute
Vznikne Vám takováto chyba
Circular base class dependency involving 
Pokud si jí ale nevšimnete a pokusíte se tento atribut přiřadit nad některou metodu, tak to vaše Visual Studio neustojí a padne na držku ;)

pátek 4. prosince 2015

c# Outlook Contact default value of birthday

Problém u kontaktu v Outlooku je, že jeho výchozí hodnota Narozenin je {1. 1. 4501 0:00:00} takové krásné číslo.

if (contactItem.Birthday == new DateTime(1420062624000000000))

Pokud se má kdekoli v Outlooku zobrazit nevyplněné datum (Nikdy) tak použijeme tuto konstantu:
new DateTime(1420062624000000000)
         
Checking if Outlook ContactItem has Birthday datahttp://stackoverflow.com/questions/1192564/checking-if-outlook-contactitem-has-birthday-data

Outlook Form Regions (.ofs)

Pro vytvoření Regionu můžete použít také designer, který je součástí Developer kitu pro Outlook. (Doporučuji)
Výhodou tohoto řešení je, že si na formulář nataháte políčka (což je možné i v designeru Visual studia). Rozdíl je ale v tom, že tyto pole jsou již namapované na vlastnosti editované entity nebo její UserProperty. A tudíž se i při uložení karty ukládají a při zrušení editace záznamu se zmeny zahodí. Nemusíte se o to strat v kódu (pokud se Vám vůbec podaří přijít na to jak toto realizovat) Nedokázal jsem totiž detekovat ukládání již existující entity při editaci. A ani zahození změn při opouštění formuláře.

Uložit oblast formuláře

potom ve visual studiu naimportujete tento formulář
nebo ho můžete znovu otevřít v Outlooku upravit a zpátky nahrát do Projektu Visual studia

Outlook má ale svou vlastní hlavu

- a tu je potřeba přepnout.
Pokud si myslíte, že mu nastavíte jak má být region veliký tak se pletete. Formulář totiž nemá vlastnost Height. Jedinou vlastnost kterou jsem našel a zkusil nastavit byla InsideHeight.
// this.OutlookFormRegion.Form.InsideHeight = 500.2;

Ta je ale nejspíš pouze pro čtení a v regionu dojde k chybě.
Je potřeba vypnout AutoLayout a outlook zachová rozměry ovladacích prvků tak jak jste je nastavili v designeru outlooku.


this.OutlookFormRegion.EnableAutoLayout = false;Obrázky


Obrázek pak nastavite v kontextovém menu Upřesnit vlastnosti / vlastnost - Picture

Podporované formáty
Bitmap - *.bmp, *.dib
Jpeg - *.jpg
GIF - *.gif
Ikony - *.ico, *.cur
Metafile - *.wmf *.emf

Zdroje:
http://stackoverflow.com/questions/27974673/resize-outlook-form-region

Na diskuzích se doporučuje používat pro regiony tento framework
https://www.add-in-express.com/

čtvrtek 3. prosince 2015

Aplikace, které instaluji do Androidu jako první

Aplikace které instaluji jako první

 1. Mobile Security & Antivirus 
 2. Remember the milk  - je potřeba v nastavení upravit vychozí hodnoty pro úkoly výchozí datum dokdy na nikdy
 3. Toggl
 4. ClockworkTomato
 5. Llama
 6. DropBox
 7. Google Drive
 8. Blogger
 9. Sleep as Droid
 10. MHDroid
 11. Waze
 12. Mapy.cz
 13. Glympse
 14. Meteor
 15. Aladin
 16. Google Chrome
 17. Total commander
 18. Kalorické tabulky
 19. můj tmobile
 20. Barcode scanner
 21. VLC
 22. Pushbullet

Ostatní aplikace

 1. Skype
 2. Whatsup
 3. Viber
 4. Facebook
 5. Twitter
 6. VLC remote
 7. Kindle
 8. Alza media
 9. DailyRoads Voyager
 10. Můj vodafone

Čitelnost kódu

Která z variant Vám příjde čitelnější ?

ListInfo lst; 
lst = manager.GetLists().Data.FirstOrDefault(l => l.Name == "ListName"); 
if (lst == null)
{
   lst = manager.GetLists().Data.First();
}

var lst = manager.GetLists().Data.FirstOrDefault(l => l.Name == "ListName") ?? manager.GetLists().Data.First();var lists = manager.GetLists().Data;
var lstInfo = lists.FirstOrDefault(l => l.Name == "ListName") ?? lists.First();
return lstInfo;


var lists = manager.GetLists().Data;
var lstInfo = lists.FirstOrDefault(l => l.Name == "ListName");
return lstInfo ?? lists.First();