středa 23. října 2013

Jak vypnout automatické nastavení stavu Resloved při Commitu?

Pokud Vás stejně jako mě štve, že se Vám při Commitu změn do SourceControlu nastavuje stav Work Itemu na Resolved. tak toto chování můžete jednoduše změnit nastavením registru:
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0\TeamFoundation\SourceControl\Behavior\ResolveAsDefaultCheckinAction” = “False”.
Tak sem si to nastavil, jak u 10 tak u 11, ale stejně to nezabralo. restart PC ani vypnutí studia zatím nezabralo.

Zdroj:
http://stackoverflow.com/questions/12263972/how-to-disable-auto-done-status-for-task-in-checkin

neděle 20. října 2013

Jak nastavit Check-In Policy na TFS z Visual Studia 2012

Check-In policy nám vynutí aby programátoři při své práci dodržovali vybraná pravidla, jako například vyplňovali komentář Check-Inu. Tyto pravidla musí být splněna jinak nám Visual Studio neumožní provést Check-In.
Na výběr je několik základních pravidel jako například již zmíněné pravidlo pro komentáře, nutnost navázat k Check-Inu související Work Item nebo, že poslední Build musel proběhnout v pořádku.
Visual Studio dokonce umožňuje vytvořit si vlastní pravidla. To se může hodit pokud váš programátor sice komentáře vyplňuje, ale jejich vypovídající hodnota je skoro nulová protože používá buď jednu frázi, nebo zapisuje pouze čísla Work Itemů (které jsou zbytečné, protože s danými WI tento Check-In provázal).
Vlastní pravidlo je pouze jedna třída zkompilovaná do DLL. Tuto třídu je potřeba zaregistrovat na pracovní stanici do registrů odkud ji Visual Studio přidá do seznamu pravidel ze kterých můžete vybírat.
Přidání pravidla se provede v Team Exploreru ve skupině Team Project / Source Code. Zde na záložce Check-In Policy přidáme pravidla tlačítkem Add.

Zdroj:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb668980.aspx
http://blogs.msdn.com/b/buckh/archive/2006/10/26/a-checkin-policy-to-detect-that-the-build-is-broken-in-a-ci-environment.aspx?Redirected=true