pátek 28. listopadu 2014

Chrome Extension Quick Start Guide

Poplatek za developera 
5$ ~ 122,-Kč

Jednoduchý Chrome Extension se dá naprogramovat během 3 hodin.
Pokud by nákaldy na vývoj byly 1.000,- Pak při prodeji licence za 10 Kč by stačilo 100 prodaných kusů, aby se vrátily náklady.

Většinou se Extensions nabízejí zdarma jako podpora prodeje hlavního produktu.

Publish
Publikování vaší položky v Internetovém obchodě Chrome může trvat až 60 minut. V praxi se tam ale během 20-ti minut objeví.

Soubory je potřeba zabalit do ZIPu a nahrát přes panel vývojáře.
Častá chyba: pokud zabalíte do zipu *.CRX soubor tak Vám bude panel vývojáře hlásit, že nemůže najít manifest. Pokud přidáte do ZIPu i manifest tak Vám bude hlásit při instalaci, že nemůže najít javascripty atd.

Jak dlouho to trvá?
Za cca 4 hodiny se dá udělat prototyp, který bude dělat zhruba to co jste zamýšleli. Pokud to není mega složitá fíčurka

Panel vývojáře
https://chrome.google.com/webstore/developer/dashboard?hl=cs

Ikona

 • 128x128px

Snímek obrazovky:

 • 1280x800 nebo 640x400px

Video na Youtube
Propagační dlaždice: 

 • 440x280px 
 • 920x680px
 • 1400x560px

Jak na více jazyků ?
https://developer.chrome.com/webstore/i18n?hl=cs

InstallPage
http://stackoverflow.com/questions/5745822/open-a-help-page-after-chrome-extension-is-installed-first-time

Quikstart 
https://developer.chrome.com/extensions/getstarted

Samples 
https://github.com/GoogleChrome/chrome-app-samples/tree/master/samples
https://developer.chrome.com/extensions/samples

Tutorial
http://markashleybell.com/building-a-simple-google-chrome-extension.html

Context menu
http://tomoprogramming.blogspot.cz/2013/08/simple-tutorial-for-chrome-extension.html

https://developer.chrome.com/extensions/contextMenus

AddButton on Page
http://stackoverflow.com/questions/14068879/modify-html-of-loaded-pages-using-chrome-extensions

Match
https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns

jQuery
Je důležité dodržet pořadí. Pokud pořadí scriptů prohodíte, nebude mít Váš script při jeho spuštění ještě dostupnou knihovnu jQuery.

"content_scripts": [

    {

      "matches": ["<all_urls>"],

       "js": ["jquery-2.1.1.js", "myscript.js"]

    }],

http://carl-topham.com/theblog/post/creating-chrome-extension-uses-jquery-manipulate-dom-page/

Manifest Icons
https://developer.chrome.com/extensions/manifest/icons

Background Page
https://developer.chrome.com/extensions/background_pages

Event Page
https://developer.chrome.com/extensions/event_pages

Ostatní
http://stackoverflow.com/questions/5797661/replace-text-in-website-with-chrome-content-script-extension

https://developer.chrome.com/extensions/content_scripts

středa 26. listopadu 2014

Zachycení kláves CTRL + S ve webové stránce

<!doctype html>
<head>
<title>CTRL + S</title>
<script src="./jquery-2.1.1.js"></script>
</head>
<body>
<script>
$(window).keypress(function(event) {
    if (!(event.which == 115 && event.ctrlKey) && !(event.which == 19)) return true;
    alert("Ctrl-S pressed");
    event.preventDefault();
    return false;
}); </script> </body> </html>

Zdroj: 
http://stackoverflow.com/questions/93695/best-cross-browser-method-to-capture-ctrls-with-jquery

středa 5. listopadu 2014

nUnit - DataDriven Test

 1. Do testovací metody doplníme parametry.
 2. Metodu odekorujeme namísto atributu Test atributem TestCase který obsahuje parametry pro jedem testovací scénář.
 3. V metodě použijeme jednotlivé parametry jako vstupní parametry testu nebo jako očekávané výsledky testu.

[TestCase(123, "FVBAN", "BP14", "17Ř00U", Payment.PaymentMethodType.bank, "BAN")]
    [TestCase(-123, "BANFP", "BV14", "17Ř00P", Payment.PaymentMethodType.bank, "BAN")]
    [TestCase(123, "FVBAN", "PP", "17Ř00U", Payment.PaymentMethodType.payU, "PAYU")]
    [TestCase(-123, "POPLBAN", "PV", "17Ř00P", Payment.PaymentMethodType.payU, "PAYU")]
    public void Map_Payment_To_BankDokl(
      int amount,
      string predkont, 
      string rada, 
      string cleneni, 
      Payment.PaymentMethodType method, 
      string methodCode)
    {
      // Arange      
      var date = DateTime.Parse("2014-04-11");

      var payment = new Payment()
      {
        Amount = amount,
        ConstantSymbol = "12345",
        CounterpartAccountBank = "0100",
        CounterpartAccountNumber = "1212121212",
        Date = date,
        Description = "Karel nese čaj",
        PaymentMethod = method,
        SpecificSymbol = "123456999",
        VariableSymbol = "999999",
      };

      var bankDokl = new BankDokl();

      // Act
      AutoMapper.Mapper.Map(payment, bankDokl);

      // Assert
      Assert.AreEqual(Math.Abs(payment.Amount), bankDokl.Amount);
      Assert.AreEqual(payment.ConstantSymbol, bankDokl.ConstantSymbol);
      Assert.AreEqual(payment.CounterpartAccountNumber, bankDokl.Ucet.Ucet);
      Assert.AreEqual(payment.CounterpartAccountBank, bankDokl.Ucet.BKod);

      Assert.AreEqual(payment.Date, bankDokl.DatPlat);
      Assert.AreEqual(payment.Description, bankDokl.Note);
      Assert.AreEqual(methodCode, bankDokl.Ucet.Zkrat);
      Assert.AreEqual(payment.SpecificSymbol, bankDokl.SpecificSymbol);
      Assert.AreEqual(payment.VariableSymbol, bankDokl.VariableSymbol);

      Assert.AreEqual(rada, bankDokl.DRada);
      Assert.AreEqual(cleneni, bankDokl.Cleneni);
      Assert.AreEqual(predkont, bankDokl.PrKont);
    }

Zdroj:
http://www.nunit.org/index.php?p=testCase&r=2.5