čtvrtek 18. června 2020

Zobrazení náhledu SVG ve Windows Exploreru

Sem tam se to může hodit. Tak tady je link

středa 17. června 2020

Test přihlášení ASP stránky


class Program
    {
        public class SettingModel
        {
            public string Login { get; set; }
            public string Password { get; set; }
            public string Url { get; set; }
            public string Assert { get; set; }
        }

        public static SettingModel ParseCommandLineArguments(string[] args)
        {
            var result = new SettingModel();
            for( int n=0; n < args.Length; n++)
            {
                switch (args[n].ToLower()) 
                {
                    case "-l":
                        result.Login = args[++n];
                        break;

                    case "-p":
                        result.Password = args[++n];
                        break;

                    case "-u":
                        result.Url = args[++n];
                        break;

                    case "-a":
                        result.Assert = args[++n];
                        break;
                }
            }

            return result;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            var model = ParseCommandLineArguments(args);

            Uri baseUri = new Uri(model.Url);
            //HttpClientHandler handler = new HttpClientHandler();
            //handler.CookieContainer = new CookieContainer();
            //HttpClient client = new HttpClient(handler);
            using (HttpClient client = new HttpClient()) 
            { 
                var getRequest = client.GetAsync(baseUri);
                getRequest.Wait();
                HttpResponseMessage response = getRequest.Result;

                //CookieCollection collection = handler.CookieContainer.GetCookies(uri); // Retrieving a Cookie
                var htmlPage = response.Content.ReadAsStringAsync();
                htmlPage.Wait();

                var html = htmlPage.Result;
                var reg = Regex.Match(html, "<input name=\"__RequestVerificationToken\" type=\"hidden\" value=\"(.*)\" />");
                if (reg.Success)
                {
                    var regexGroups = reg.Groups;

                    var formVariables = new List<KeyValuePair<string, string>>();
                    formVariables.Add(new KeyValuePair<string, string>("login", model.Login));
                    formVariables.Add(new KeyValuePair<string, string>("password", model.Password));
                    formVariables.Add(new KeyValuePair<string, string>("__RequestVerificationToken", regexGroups[1].Value));
                    var loginFormData = new FormUrlEncodedContent(formVariables);

                    var postRequest = client.PostAsync(baseUri, loginFormData);
                    postRequest.Wait();
                    var postResult = postRequest.Result;

                    var dashboardHtmlPage = postResult.Content.ReadAsStringAsync();
                    htmlPage.Wait();
                    var htmlToAssert = dashboardHtmlPage.Result;

                    Assert(model.Assert, htmlToAssert);
                }
            }
        }

        private static void Assert(string assertString, string htmlToAssert)
        {
            if (htmlToAssert.Contains(assertString)) // "/KlientskaZona/ProfilSpolecnosti/ProfilSpolecnosti"))
            {
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
                Console.WriteLine("Success");
            }
            else
            {
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                Console.WriteLine("Failed");
            }
        }
    }