úterý 26. dubna 2016

Jak smazat Stored Procedure z Entiti Frameworku


 1. V databázovém schematu klikněte pravým tlačítkem 
 2. Ve stromu zvolte Function Imports
 3. Zvolte proceduru a stiskněte [Delete]
 4. potom ve skupině Complex Types smažte návratový typ

pátek 8. dubna 2016

Selenium WebDriver C#.NET

Nainstalujte si FireFox

Vytvořte UniTestProjekt ve Visual Studiu

Z Nugetu si doinstalujte package Selenium.Support který má referenci na balíček Selenium.WebDriver

Potom je potřeba do Proměnných prostředí přidat cestu k Chrome nebo FireFox driverům
A restartovat Visual Studio aby se změna v PATH projevila.


using System;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using OpenQA.Selenium;
//using OpenQA.Selenium.Chrome; // Namespace pro Chrome
using OpenQA.Selenium.Firefox; // Namespace pro Firefox

namespace Sparx.WebUITestFramework
{
  [TestClass]
  public class UnitTest1
  {
    [TestMethod]
    public void TestMethod1()
    {
      IWebDriver driver;
        // driver = new ChromeDriver();
        driver = new FirefoxDriver();
        driver.Url = "http://www.google.com";
        driver.Navigate();

        var searchTerm = "Selenium";
        //driver.FindElement(By.Id("lst-ib")).SendKeys(searchTerm);

        driver.FindElement(By.Name("q")).SendKeys(searchTerm); //zapsání vyhledávaného textu
        driver.FindElement(By.Name("q")).Click();
        driver.FindElement(By.Name("btnK")).Click(); // stisknutí tlačítka

        // driver.Close(); // zavře pouze aktuální
        Assert.IsTrue(driver.Title.Contains(searchTerm)); // Ověření 

        driver.Quit(); // zavře všechny okna
        driver.Dispose();
        driver = null;

     }
  }
}