pondělí 18. února 2019

MS SQL a FOR cyklus

MS SQL nemá konstrukci pro cyklus FOR. Namísto ní se podmínka rozepíše do cyklu WHILE. Například nějak takto:
declare @n int = 2
WHILE (@n > 0)
BEGIN
   print @n;
   set @n = @n-1;
END  

Zdroj:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/while-transact-sql?view=sql-server-2017

neděle 17. února 2019

OpenSCAD a Visual Studio Code

Pokud si v prostředí OpenSCADu zapnete v menu [Design] / [Automaticky načítat a zobrazovat], Umožní Vám to zdrojový kód editovat v jakémkoli editoru a po jeho uložení se automaticky vykreslí jeho nová verze v editoru OpenSCAD.

Jako editor můžete použít Notepad++, PsPad, nebo například Visual Studio Code. To Vám umožní si do něj doinstalovat Extension pro syntaxi OpenSCAD a daleko pohodlnější práci s kódem. Kromě zvýraznění syntaxe je k dispozici i intelisense, která napovídá příkazy. No a jako bonus je součástí Extension i sada CodeSnippetů jako například cyl => cylinder(r=10, h=10, center=true);

Potom oceníte volbu [Zobrazit] / [Skrýt editor], která roztáhne zobrazovací plochu a skryje vestavěný editor. Ten potom nahradíte editorem VSC.Pokud používáte dva monitory, není nic jednoduššího, než na jednom mít zobrazený model a na druhém jeho kód.