pátek 9. března 2018

Nic neříkající chybová hláška při chybě v migračním scriptu

Chybová hláška
Either the parameter@objname is ambiguous or the claimed @objtype (COLUMN) is wrong.
je důsledkem neúspěšné migrace na základě instrukce:
RenameColumn(table: "dbo.CompanyTextTemplate", name: "CompanyId", newName: "AgendaId");
Která je přeložena na SQL dotaz:
EXECUTE sp_rename @objname = N'dbo.CompanyTextTemplate.CompanyId', @newname = N'AgendaId', @objtype = N'COLUMN'

Který se neprovede protože neexistuje sloupec  CompanyId jelikož již byl přejmenován.

Zdroj:
https://stackoverflow.com/questions/3091609/how-can-i-solve-either-the-parameter-objname-is-ambiguous-or-the-claimed-objt

čtvrtek 8. března 2018

Globalizace MVC aplikace

Nastavení ve WebConfigu

<system.web>
<globalization uiCulture="en" culture="en-AU" />
</system.web>

Přebije  výchozí nastavení systému. Pokud OS má výchozí jazyk EN pak IIS spouští aplikace jako anglické pokud není uvedeno ve WebConfigu explicitně jinak nebo nedojde k přepnutí během běhu programu.

např. v Global.asax  v metodě Application_BeginRequest
protected void Application_BeginRequest()
        {
           // nastavení jiné Culture
        }

úterý 6. března 2018

Jak vyhledat záznam podle počátečního písmene bez ohledu na diakritiku nebo velikost písmene?

Řetězce v požadovaném sloupci např. Title je potřeba porovnávat CI (Case Insensitive) - bez ohledu na velikost, AI (Accent Insensitive) - bez ohledu na diakritiku.


SELECT *
FROM [dbo].[Company]
WHERE [Title] COLLATE Latin1_General_CI_AI LIKE 'c%'

Zdroj:
https://stackoverflow.com/questions/3578582/how-can-i-remove-accents-on-a-string
https://stackoverflow.com/questions/14400856/entity-framework-case-insensitive-contains