středa 23. ledna 2019

Dini Argeo Ethernet WiFi Scale

Dini Argeo

Váha je doplněna o převodník HLK-RM04 Serial2Net z RS232 na Tcp/IP. Převodníku je možné kromě IP adresy, Portu nastavit jestli se převodník chová jako server nebo klient

Dotaz na hmotnost:
R <CR> <LF>
byte[] requestData = { 0x52, 0x0D, 0x0A };
Informace v odpovědi:

ST,GS,    0.00,kg

US - Hmotnost neustálena
ST - Hmotnost ustálena
OL - Přetížení(mimo rozsah)
UL - Podtížení(mimo rozsah)
TL - Váha není v rovině(inklinometr je zapnut)

Navážená hmotnost a její jednotka

Zdroje:
http://www.diniargeo.com/
HLK-RM04 RM04 Uart Serial Port to Ethernet WiFi Wireless Module Adapter

i40 Precia Molen c# Driver

Komunikace se realizuje pomocí TCP/IP protokolu na portu 11001.
Dotaz a odpověď na něj je popsána v komunikačním protokolu

Dotaz na váhu

new byte[] { 0x01, 0x0D, 0x0A };

Odpověď
\u0001\u0002040>00\u000201000.266kg \u000202000.000kg \u000203000.266kg \r\n

Zdroje:
Instalační manuál: http://www.preciamolen.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/04-55-00-1-MI.pdf