pátek 21. října 2016

Přehlednější struktura MVC projektu


Global asax
void Application_Start()
{
...
// ViewEngines.Engines.Clear();

            ViewEngines.Engines.Add(new CustomRazorViewEngine());
...
}


CustomRazorViewEngine .cs
public class CustomRazorViewEngine : RazorViewEngine
    {
        public CustomRazorViewEngine()
        {
            ViewLocationFormats = new string[]
            {
            "~/{1}/Views/{0}.cshtml",
            };

            PartialViewLocationFormats = new string[]
            {
            "~/Shared/Views/{0}.cshtml"
            };
        }

    }


Zdroj:
http://www.matthewrenze.com/articles/clean-architecture-in-asp-net-mvc-5/

Historie Skypu

Stáhni si aplikaci SQLiteStudio ta umí otevírat databáze SQL Lite.
Pak si už jen připojíš svou databázi s historií Skypu, která leží v:
c:\Users\{WinUser}\AppData\Roaming\Skype\{SkypeLogin}\main.db
Zprávy jsou pak uložené v tabulce Messages

úterý 18. října 2016

Resharper a nefunkční zkratka CTRL+F


Postup:
  1. Přepni klávesnici na ENG
  2. Restartuj klávesové zkratky ve VS na Visual Studio 2005 (Tools>Options>Keyboard)
  3. Aplikuj schema Visual Studio v nastavení Resharperu (Resharper>Options>Keyboard&Menus)
  4. Přepni klávesnici zpět na CES

Zdroj: