úterý 3. října 2017

Testování PopUp pomocí Selenia

    [Test]
    public void WaitOnPopUp()
    {
      IWebDriver driver = new OpenQA.Selenium.Firefox.FirefoxDriver();
      driver.Navigate().GoToUrl("http://dinbror.dk/bpopup/");

      var list = driver.FindElements(By.CssSelector(".button.small.pop2"));
      list[4].Click();      var w = new WebDriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(30));
      w.Until((d) => {
        bool x = false;
        try {
          x= driver.FindElement(By.XPath("//*/div[@id='popup2']/*/img")) != null;
        }
        catch (Exception ex)
        {
        }
        return x;
      } );

      driver.Close();
    }

XPath helper do Chrome

Při psaní UI testů se dost často hodí vyhledat ve stránce element pomocí XPath. Rozšíření do prohlížeče Chrome dokáže tuto otravnou činnost dost usnadnit.
Do levé části doplňku píšete XPath dotaz a v pravé se Vám zobrazuje výsledek dotazu.
Zdroj: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/xpath-helper/hgimnogjllphhhkhlmebbmlgjoejdpjl?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog