čtvrtek 25. srpna 2016

Logoiech K250 a VLC media klávesy

Aby Vám fungovalo ovládání mediálního přehrávače VLC pomocí speciálních kláves na Vaší Logitech K520 klávesnici tak je potřeba v souboru 2000075.xml, který najdete ve složce
c:\ProgramData\Logishrd\SetPointP\Devices\Keyboard\2000075\
zakomentovat všechny tagy <Button> které mají parametr HandlerSet="MM .... (jsou jen tři)
Uložit a restartovat aplikaci

Potom v nastavení VLC Tools / Preference / Hotkeys dvojklikněte ve sloupci Global na
jednu ze tří akcí a nastavte jí příslušné tlačítko.

  • Previous - Media Prev Track
  • Play/Pause - Media Play Pause
  • Next - Media Next Track
Ještě je potřeba upravit soubor players.ini v adresáři c:\Program Files\Logitech\SetPointP\
a na konec sekce [Players]
přidat řádek
VLC=key,vlc.exe,QWidget,VLC media player,xxx, , ,S,P,N,0,1,VLC

Zdroj:
http://superuser.com/questions/338108/how-do-i-get-my-logitech-media-buttons-to-control-spotify
http://www.pctipp.ch/forum/showthread.php?5063-Logitech-Tastatur-und-VLC-Mediaplayer

čtvrtek 11. srpna 2016

SQL Change script

Pokud tabulka 'Product' neobsahuje sloupec 'Amount' tak se provede jeho přidání

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.columns WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[Product]') AND name = N'Amount')
BEGIN 
ALTER TABLE dbo.Product ADD
Amount decimal(10, 4) NULL;
END

úterý 2. srpna 2016

Nedostupné nastavení Nuget Package Manager

Un-install Nuget Package  ve Visual Studiu (Tools->Extensions and Updates).
Re-install  Nuget Package Manager Visual Studio Extension ( from Online)