pondělí 31. července 2017

Windows 10 start aplikace po spuštění

[Win] + [R] - shell:startup

C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

VLC
run.bat
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" rtsp://admin@192.168.0.104/play1.sdp -f

Zdroj
https://www.howtogeek.com/208224/how-to-add-programs-files-and-folders-to-system-startup-in-windows-8.1/

Zkraty pro Visual Studio


Formátování kódu
Ctrl+ECtrl+D to format the entire document.

Zdroj:
https://stackoverflow.com/questions/4942113/format-code-shortcut-for-visual-studio

Chyba při serializaci objektu pomocí XmlSerializer do existujícího souboru

<?xml version="1.0"?>
<RobotSettings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ComPortName>COM9</ComPortName>
  <BaudRate>9600</BaudRate>
  <AutoConnect>false</AutoConnect>
  <Velocity>100</Velocity>
  <MoveDuration>250</MoveDuration>
  <TurningDuration>250</TurningDuration>
  <QueueSize>6</QueueSize>
</RobotSettings>>ngDuration></RobotSettings>
Vyserializováním objektu do již existujícího souboru může dojít k chybě, která za "příznivých podmínek" tj. pokud výsledný text je delší než předchozí (a kompletně přepíše starou verzi), nemusí projevit.
Pokud je ale text kratší a vy použijete špatný FileMode - tak přepíše jen začátek a konec ponechá. Jak je vidět v příkladu. A to vede k nevalidnímu XML a chybě parsování a deserializace objektu.

using (FileStream myFileStream = new FileStream(FileName, FileMode.OpenOrCreate))
using (FileStream myFileStream = new FileStream(FileName, FileMode.CreateNew)) ->  již existuje.

Nastavení VPN ve Windows 10 aby nepoužívalo tunel pro připojení k internetu

Ve výchozím nastavení VPN se použije pro připojení k Internetu tunel VPN. Aby se pro běžný provoz používal lokální ISP a VPN pouze pro firemní SubNet. Je potřeba ve WIN 10 spustit poweshell příkaz:


Set-VpnConnection -Name "Připojení k síti myVPN" -SplitTunneling $True

Ověřit změnu trasy provozu můžete po odpojení a novém připojení k VPN příkazem
tracert seznam.cz
Zdroj:
https://www.zive.cz/poradna/windows-10-vpn---jak-spravne-nastavit/sc-20-cq-564458/default.aspx?consultanswers=1

pondělí 24. července 2017

Selenium nastavení cesty k Chrome a Firefox driveru

Chrome

Firefox

https://github.com/mozilla/geckodriver/releases
geckodriver-v0.18.0-win64.zip
geckodriver.exe

Nastavení PATH

Po stažení obou driverů je potřeba nastavit systémovou proměnnou PATH aby obsahovala i cestu k adresáři kam jste rozbalili ovladače.
set PATH=%PATH%;c:\WebDriver\
Po spuštění tohoto příkazu je potřeba restartovat systém jinak Vám budou testy stále hlásit že se nepodařilo nalézt uvedený soubor.

Nuget

Install-Package Selenium.Support
https://www.nuget.org/packages/Selenium.Support

Tutorial Page Object
http://toolsqa.com/selenium-webdriver/page-object-model/

Udemy Kurz
https://www.udemy.com/selenium-webdriver-page-objects