úterý 19. listopadu 2019

Integrace platební brány ComGate

Co je důležité implementovat
Je potřeba implementovat vytvoření platby na pozadí. Které Vám vrátí adresu kam přesměrovat klienta.
Dále pak implementovat tři návratové stránky kam je přesměrován klient v případě že: 
  • je platba uhrazena. 
  • byla platba zrušena. 
  • platba byla provedena ale čeká se na její ověření.

A jako poslední implementovat handler, který provolá brána v okamžiku kdy se změní stav platby.
V tomto handleru je dobrý nápad porovnat jestli se s vámi baví někdo kdo zná vaše  merchant=12345678 a secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6 tedy server ComGate a jestli požadavek přichází z IP která patří Comgate bráně tedy IP adresa 89.185.236.55
Dále pak porovnat jestli už nebyla platba uhrazena dříve aby jste zboží neposlali třeba několikrát.


Chyby
comgate 1400: Unauthorized access!
Pokud se Vám vrací tato chyba, zkontrolujte:
Jestli máte správně vyplněny parametry merchant a secret
Jestli v požadavku na generování platby na pozadí zasíláte parametr PrepareOnly = true,

pátek 18. října 2019

Povolení migrací EF vyhazuje chybu "Cannot bind argument to parameter 'Path'"


PM> Enable-Migrations
Enable-Migrations : Cannot bind argument to parameter 'Path' because it is null.
At line:1 char:1
+ Enable-Migrations
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidData: (:) [Enable-Migrations], ParameterBindingValidationException
    + FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentValidationErrorNullNotAllowed,Enable-Migrations


Řešení
I get it fixed by setting the project containing DbContext as the Startup Project


Zdroj:
https://github.com/aspnet/EntityFramework6/issues/492

pondělí 7. října 2019

Fotogalerie v klávesnici EZS Paradox TM70

8 – ZOBRAZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Klávesnici je možné využít jako jednoduchý fotorámeček. Po čase klidu je možné nastavit
zobrazování fotografií umístěných na SD kartě.
Pro zobrazování obrázků musí být vložena paměťová SD karta. Karta musí mít velikost
minimálně 4GB. Karta musí být naformátována v režimu FAT32. Soubory s
obrázky musí být na kartě uloženy v adresáři photo. Na kartu je možné uložit maximálně
512 fotografií.
Fotografie musí být ve formátu BMP a mít rozlišení 800 x 480 v 32 bitové barevné hloubce.

Pokud vyndáte SD kartu nahrajete fotky a zase ji vrátíte zpátky tak se fotky nezobrazí, je potřeba klávesnici odpojit od napájení a nechat ji restartovat. Na jiný způsob jsem nepřišel.

sobota 20. července 2019

Chybová hláška při vytváření migrace Entity Framewok Code First

One or more validation errors were detected during model generation:
Esu.WebPortal.Dal.Foo: : EntityType 'Foo' has no key defined. Define the key for this EntityType.
Foos: EntityType: EntitySet 'Foos' is based on type 'Foo' that has no keys defined.

Pokud přidáte do entity property, která není skalárního typu jako např. string nebo int. Vytvoří se vrámci této entity všechny property daného typu s prefixem podle názvu property tohoto typu.

Pokud ale daný typ obsahuje také property neskalárního typu. Entity Framework se s tímto nevyrovná a chce po Vás aby jste doplnil Primární klíč.

Řešením je smířit se s tím že takové zanoření není možné a property s nejnižší úrovně posunout o úroveň víš.

středa 6. března 2019

SVN a Visual Studio

Pro Visual Studio 2017 existuje extension pro SVN

Je potřeba instalovat TortoiseSVN a VisualSVN Extension


pondělí 18. února 2019

MS SQL a FOR cyklus

MS SQL nemá konstrukci pro cyklus FOR. Namísto ní se podmínka rozepíše do cyklu WHILE. Například nějak takto:
declare @n int = 2
WHILE (@n > 0)
BEGIN
   print @n;
   set @n = @n-1;
END  

Zdroj:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/while-transact-sql?view=sql-server-2017

neděle 17. února 2019

OpenSCAD a Visual Studio Code

Pokud si v prostředí OpenSCADu zapnete v menu [Design] / [Automaticky načítat a zobrazovat], Umožní Vám to zdrojový kód editovat v jakémkoli editoru a po jeho uložení se automaticky vykreslí jeho nová verze v editoru OpenSCAD.

Jako editor můžete použít Notepad++, PsPad, nebo například Visual Studio Code. To Vám umožní si do něj doinstalovat Extension pro syntaxi OpenSCAD a daleko pohodlnější práci s kódem. Kromě zvýraznění syntaxe je k dispozici i intelisense, která napovídá příkazy. No a jako bonus je součástí Extension i sada CodeSnippetů jako například cyl => cylinder(r=10, h=10, center=true);

Potom oceníte volbu [Zobrazit] / [Skrýt editor], která roztáhne zobrazovací plochu a skryje vestavěný editor. Ten potom nahradíte editorem VSC.Pokud používáte dva monitory, není nic jednoduššího, než na jednom mít zobrazený model a na druhém jeho kód.

středa 23. ledna 2019

Dini Argeo Ethernet WiFi Scale

Dini Argeo

Váha je doplněna o převodník HLK-RM04 Serial2Net z RS232 na Tcp/IP. Převodníku je možné kromě IP adresy, Portu nastavit jestli se převodník chová jako server nebo klient

Dotaz na hmotnost:
R <CR> <LF>
byte[] requestData = { 0x52, 0x0D, 0x0A };
Informace v odpovědi:

ST,GS,    0.00,kg

US - Hmotnost neustálena
ST - Hmotnost ustálena
OL - Přetížení(mimo rozsah)
UL - Podtížení(mimo rozsah)
TL - Váha není v rovině(inklinometr je zapnut)

Navážená hmotnost a její jednotka

Zdroje:
http://www.diniargeo.com/
HLK-RM04 RM04 Uart Serial Port to Ethernet WiFi Wireless Module Adapter

i40 Precia Molen c# Driver

Komunikace se realizuje pomocí TCP/IP protokolu na portu 11001.
Dotaz a odpověď na něj je popsána v komunikačním protokolu

Dotaz na váhu

new byte[] { 0x01, 0x0D, 0x0A };

Odpověď
\u0001\u0002040>00\u000201000.266kg \u000202000.000kg \u000203000.266kg \r\n

Zdroje:
Instalační manuál: http://www.preciamolen.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/04-55-00-1-MI.pdf