pátek 24. srpna 2018

Problém s referencemi knihoven

FileLoadException: Could not load file or assembly 'protobuf-net, Version=2.3.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=257b51d87d2e4d67' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
Do App.configu nebo Web.configu (podle toho jaký je spouštěný projekt typu) je potřeba přidat redirect referencované knihovny. Definuje se interval, ve kterém se budou knihovny těchto verzí přesměrovávat na novou verzi. Problém s tímto zápisem je v tom že pokud hledáte kde se referencuje verze 2.3.4.0 tak ji v životě fulltextem nenajdete, protože v nikde uvedená není.  

    <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="protobuf-net" publicKeyToken="257b51d87d2e4d67" culture="neutral" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-2.3.7.0" newVersion="2.3.7.0" />
      </dependentAssembly>

Tento problém vznikde tak že hlavní projek referencuje jiný projekt do kterého jste přidali nejspíš nějaký NuGet balíček který si toto přesměrování nastavil bez vašeho vědomí. 

Žádné komentáře:

Okomentovat