pondělí 22. května 2017

OpenSCAD - tahák

Často používané proměnné
Width = 50; //x
Height = 50; //y
Thiknes = 1.5; //z
ScrewHole=3;
Pitch=10;
EmentalHole=4;

cube
cube([BoxWidth, BoxHeight, BoxDepth],Center);
ex: cube([4,4,1.5], true);

cylinder
cylinder(h=2,d=7.5,center=true); // válec s průměrem 7.5
cylinder(16,r=3,true,$fn=60); // válec s poloměrem 3

translate
translate([-50,85,1]) // posun v ose x, y, z

rotate
rotate([90,0,270]) // otočení

difference()
Odečítá od prvního tělesa všechny následující

union()
sloučí všechny tělesa do jednoho

intersection()
Vytvoří průnik mezi dvěma tělesy (pouze ta část kde se překrývají)

for
Pokud je potřeba více otvorů nebo něco zopakovat
for (y =[0:Height/Pitch])
                translate([40, -Height/2+y*Pitch+Pitch/2, 0])
                cylinder(d=EmentalHole,h=Thiknes,center=true,$fn=10);

module
Vytvoření modulu se hodí pro části které se v modelu opakují. Např. kulatý roh, sloupek, atp.
Modul může mít několik parametrů. Z toho některé můžou mít výchozí hodnotu a pak není potřeba je vyplňovat.

module corner(x,y,z,r=90){
...
}
corner(10,10,10,180);

Žádné komentáře:

Okomentovat