čtvrtek 2. března 2017

Jak zjistit ve kterých tabulkách se vyskytuje určitý sloupec?

SELECT OBJECT_NAME(object_id) AS TableName,  * FROM sys.columns
WHERE name = N'IsActive'

Zdroj:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186301.aspx

1 komentář: