pátek 21. října 2016

Přehlednější struktura MVC projektu


Global asax
void Application_Start()
{
...
// ViewEngines.Engines.Clear();

            ViewEngines.Engines.Add(new CustomRazorViewEngine());
...
}


CustomRazorViewEngine .cs
public class CustomRazorViewEngine : RazorViewEngine
    {
        public CustomRazorViewEngine()
        {
            ViewLocationFormats = new string[]
            {
            "~/{1}/Views/{0}.cshtml",
            };

            PartialViewLocationFormats = new string[]
            {
            "~/Shared/Views/{0}.cshtml"
            };
        }

    }


Zdroj:
http://www.matthewrenze.com/articles/clean-architecture-in-asp-net-mvc-5/

Žádné komentáře:

Okomentovat