čtvrtek 11. srpna 2016

SQL Change script

Pokud tabulka 'Product' neobsahuje sloupec 'Amount' tak se provede jeho přidání

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.columns WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[Product]') AND name = N'Amount')
BEGIN 
ALTER TABLE dbo.Product ADD
Amount decimal(10, 4) NULL;
END

Žádné komentáře:

Okomentovat