čtvrtek 3. prosince 2015

Čitelnost kódu

Která z variant Vám příjde čitelnější ?

ListInfo lst; 
lst = manager.GetLists().Data.FirstOrDefault(l => l.Name == "ListName"); 
if (lst == null)
{
      lst = manager.GetLists().Data.First();
}

var lst = manager.GetLists().Data.FirstOrDefault(l => l.Name == "ListName") ?? manager.GetLists().Data.First();var lists = manager.GetLists().Data;
var lstInfo = lists.FirstOrDefault(l => l.Name == "ListName") ?? lists.First();
return lstInfo;


var lists = manager.GetLists().Data;
var lstInfo = lists.FirstOrDefault(l => l.Name == "ListName");
return lstInfo ?? lists.First();

Žádné komentáře:

Okomentovat