čtvrtek 23. července 2015

DateTime a verze Windows

Co Vám vrátí za hodnotu tento kus kódu pokud jsou zrovna Vánoce (24. prosince 2015)?

var datum = DateTime.Now.ToString();

Odpověď může být různá v závislosti na nastavení vašeho operačního systému a jeho verzi.
Ve výchozím nastavení je totiž na Windows 8 krátký format data, který se používá v metodě ToString() nastaven na hodnotu d. M. rrrr jinak tomu ale bylo ve Windows 7 kde je hodnota d.M.rrrr (bez mezer)


[Test]
    public void LEARN_DateTime_ToString_Format()
    {
      // ARRANGE
      string format = "d.M.yyyy H:mm:ss";
      var provider = new CultureInfo("cs-CZ");      
      var shortDatePattern = provider.DateTimeFormat.ShortDatePattern;
      var longTimePattern = provider.DateTimeFormat.LongTimePattern;

      // ACTION  
      var cultureFormat = string.Format("{0} {1}", shortDatePattern, longTimePattern);

      // ASSERT
      Assert.AreEqual(cultureFormat, format);
    }

Žádné komentáře:

Okomentovat