pondělí 15. prosince 2014

ASP.NET MVC - postup práce a časový odhad

Odhad pracnosti
Co myslíte? Jak dlouho Vám bude tohle všechno trvat ?

Nová entita v DAL
V databátové vrstvě založte novou Entitu pro požadovaný záznam

Repository pro entitu
Vytvořte CRUD repository které bude Vytvářet, Číst, Editovat a mazat.

Vytvořit Controller pro entitu
Vytvořte Controller který bude umožňovat práci s entitami. Zobrazí jejich seznam, Umožní vytvoření nové a editaci stávajících. Případně mazání a zobrazení záznamu pouze pro čtení.

Překlad Controller
Controller většinou neobsahuje moc textu. V assembly s překlady vytvoříme texty pro hlášky o stavu operace. Ty jsou ale většinou stejné pro více controllerů, tak je stačí vytvořit pouze jednou.

Vytvorit ViewModely pro UI - List, Edit
Vytvořte ViewModely pro seznam a editační formulář. ViewModel pro editační formulář může být stejný s formulářem pro vytvoření nového záznamu. Ale v seznamu budeme většinou zobrazovat méně podrobné informace.

Překlad ViewModelů
V assembly s překlady vytvoříme texty pro anotace ViewModelů pro seznam a Formulář.

Vytvořit pohledy UI - List, Edit, Create - Scafolding
Pomocí Scaffoldingu necháme vygenerovat views pro Index, Create, Update, Detail a Delete

Překlad View
Nakonec je potřeba vytvořit překlady pro nadpisy jednotlivých stránek (Index, Edit, Create, Detail, Delete)

Vytvořit Mapování Mapper
Do konfiguračního souboru AutoMapperu přidáme předpis pro mapování z Entity na ViewModel.

Notifikace o stavu operace
Controller musí informovat o stavu operace. Po uložení záznamu oznámí uživateli že byl záznam uložen. Pokud došlo k chybě, tak oznámí že data nejsou uložena a vypovídající informaci o důvodu chyby.

Validace vstupů
Před uložením dat se provede validace na straně kliena i na straně serveru. Pokud data nejsou platná, zobrazí se hlášení proč nění možné data uložit

Přidat navigaci do Menu
Doplnit do menu odkaz na nově vytvořený seznam záznamů. Doplnit logiku pro zobrazení tohoto seznamu. Např. pokud je uživatel v roly Administrátor.

Testy
UnitTesty Controllerů jestli vrací požadovaná data. Mockování repository.
Testování View pomocí Selenia

Tipy Triky
Překládejte aplikaci průbježně. Není pro programátora nic hroznějšího než 4hodiny v kuse kopírovat texty do Excelu a nahrazovat je za odkaz do Resource

Žádné komentáře:

Okomentovat