středa 5. listopadu 2014

nUnit - DataDriven Test

 1. Do testovací metody doplníme parametry.
 2. Metodu odekorujeme namísto atributu Test atributem TestCase který obsahuje parametry pro jedem testovací scénář.
 3. V metodě použijeme jednotlivé parametry jako vstupní parametry testu nebo jako očekávané výsledky testu.

[TestCase(123, "FVBAN", "BP14", "17Ř00U", Payment.PaymentMethodType.bank, "BAN")]
    [TestCase(-123, "BANFP", "BV14", "17Ř00P", Payment.PaymentMethodType.bank, "BAN")]
    [TestCase(123, "FVBAN", "PP", "17Ř00U", Payment.PaymentMethodType.payU, "PAYU")]
    [TestCase(-123, "POPLBAN", "PV", "17Ř00P", Payment.PaymentMethodType.payU, "PAYU")]
    public void Map_Payment_To_BankDokl(
      int amount,
      string predkont, 
      string rada, 
      string cleneni, 
      Payment.PaymentMethodType method, 
      string methodCode)
    {
      // Arange      
      var date = DateTime.Parse("2014-04-11");

      var payment = new Payment()
      {
        Amount = amount,
        ConstantSymbol = "12345",
        CounterpartAccountBank = "0100",
        CounterpartAccountNumber = "1212121212",
        Date = date,
        Description = "Karel nese čaj",
        PaymentMethod = method,
        SpecificSymbol = "123456999",
        VariableSymbol = "999999",
      };

      var bankDokl = new BankDokl();

      // Act
      AutoMapper.Mapper.Map(payment, bankDokl);

      // Assert
      Assert.AreEqual(Math.Abs(payment.Amount), bankDokl.Amount);
      Assert.AreEqual(payment.ConstantSymbol, bankDokl.ConstantSymbol);
      Assert.AreEqual(payment.CounterpartAccountNumber, bankDokl.Ucet.Ucet);
      Assert.AreEqual(payment.CounterpartAccountBank, bankDokl.Ucet.BKod);

      Assert.AreEqual(payment.Date, bankDokl.DatPlat);
      Assert.AreEqual(payment.Description, bankDokl.Note);
      Assert.AreEqual(methodCode, bankDokl.Ucet.Zkrat);
      Assert.AreEqual(payment.SpecificSymbol, bankDokl.SpecificSymbol);
      Assert.AreEqual(payment.VariableSymbol, bankDokl.VariableSymbol);

      Assert.AreEqual(rada, bankDokl.DRada);
      Assert.AreEqual(cleneni, bankDokl.Cleneni);
      Assert.AreEqual(predkont, bankDokl.PrKont);
    }

Zdroj:
http://www.nunit.org/index.php?p=testCase&r=2.5

Žádné komentáře:

Okomentovat