pondělí 11. února 2013

Vývoj na platformě MS Azure

Poznámky z přednášky o vývoji na platformě MS Azure

Úvodní otázky

  • Jak jsou účtovány databáze které jsou na jednom Azure SQL serveru? Všechny databáze se účtují souhrně za skutečně spotřebovaná data. Nastavený limit má vliv pouze v situaci kdy by mělo dojít k jeho překročení. Databáze je pak uzamčena pouze pro čtení a mazání (není možné vložit další data).
  • Limit MySQL databáze např. pro WordPress je 20MB. Pro jeden web na WordPressu je potřeba zhruba 1MB. Rozšíření tohoto limitu je účtováno podle ceníku Clear DB.

Azure SQL

Neumožňuje FullText vyhledávání
Je Sdílená na jednom serveru běží více databází (různých klientů)
SQL Azure ukládá data ve 3 replikách, Při výpadku jedné z nich se vytvoří další a mezi tím odpovídají předchozí dvě.
SQL je možné rozběhnout také na vlastní VM, ale potřebujeme potom licenci na SQL server a replikace je v naší režii.
Platí se pouze za skutečně spotřebovaná data. Nastavené limity jsou pouze kvůli kontrole výdajů.
Nelze používat dotazy napříč databázemi
Tabulka v Azure SQL musí mít Clusterer index

V SQL management studiu je v menu volba Tasks/ deploy to Azure SQL. Tento příkaz vytvoří soubor *.Bacpac který nahraje na server.
Ve Visual Studiu je projekt SQL Server Data-tier application - Tento projekt slouží k designu databáze. Výstupem tohoto projektu je soubor *.Bacpac

Zálohy databáze je lepší ukládat do Storage namísto SQL serveru. Je to levnější.

Federace - Distribuovaná databáze

řeší výkonostní problém nebo problém s překročením limitu 150G (tento limit je technologický z důvodu migrace DB mezi servery nebo replikace)
Create federation -NAME- (Discriminator_ID .....)

Azure Storage Table

Vhodné pro ukládání logů. Neumožňuje T-SQL. Dá se k ní přistupovat pomocí REST nebo Linq
Existují SDK pro Windows Phone, .NET

doporučené adresování vrámci tabulky
Partition key = Agenda_Id
RowKey = Aktuální datum nebo GUID

Kapacita 100TB $0.07 USD / GB / mes

Azure Block Blob

Vhodné pro Obrázky

Page Blob 

VHD soubory s obrazy virtuálních strojů

Visual Studio Server explorer
Azure Storage Explorer

Public / Private - vyžaduje klíč
Použití SAS - časově omezená platnost klíče

Fronty

Azure Queue VS Service Buss - je to skoro to stejné
Není garantováno pořadí zpráv
Jedna zpráva může být zpracována vícekrát
Je potřeba ověřit jestli již nebyla zpracována
Servicebuss zaznamenává větší rozvoj
Definice Startup scriptu se přidává do balíčku jak na to je na netu

Diagnostic monitor -> sběr dat do azure table storage
Logy IIS
System Event Log 

Mobile Service

 

Žádné komentáře:

Okomentovat