čtvrtek 12. ledna 2012

Expression Blend 4 - Školení Gopas - den 2.

Master Detail
Pokud chci vygeberovat tabulku
VS: Data / Show Data Sources
Přetažení z DataSource (přepnout combo z Gridu na Details) Je potřeba dělat na View, budeme na něj potom přetahovat entitu pro kterou chceme generovat formulář.

Binding
V blendu se nabindovaná property pozná podle žlutého čtverečku vedle jejího názvu

UpdateTrigger = Explicit
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.data.binding.updatesourcetrigger.aspx


Stavy
AddStateGroup
je potřeba mít stav v nějaké skupině

Výchozí stav Base - zde musí být již nachystané všechny Controly které chci použít v ostatních stavech

Tkačítkem [Turn On Fluid Layout] zapnu vlastnost která umožní plynulý přechod mezi diskrétními hodnotami. Například pokud ve stavech měním hodnotu Visibility přechod se podívá jak vypadá stav na začátku a na konci a plynule ho zanimuje.
<VisualStateGroup x:Name="NaseSkupina" ei:ExtendedVisualStateManager.UseFluidLayout="True">

Pomocí tlačítka [Turn On Transition Preview] zapne přecházení mezi stavy pomocí přechodu. Bez této funkce stavy přecházejí okamžitě.

FluidMoveBehavior
Na ItemPanelTemplate


SketchFlow
File / Package SketchFlow Project
Vytvářet skeče můžeme pro WPF a Silverlight. Pokud chceme vytvářet skeče pro WP7 musíme si stáhnout šablonu ze stránky http://wp7sketchflow.codeplex.com/

Window / SketchFlow Feedback
Tímto zobrazím panel do kterého si můžu importovat feedbacky od zadavatele a zobrazit si je přes sebe ve vrstvách.
V nápovědě: prototyping with SketchFlow / Convert a prototype - Convert into a production project

Poznámky:
Kurz bubnování
http://afro.cz/kurzy/brona-pavlicek

Visibility
Visible: Zobrazí element
Hidden: Nezobrazí element a rezervuje pro něj místo
Collapsed: Nezobrazí element a místo pro něj nerezervuje

Žádné komentáře:

Okomentovat