pátek 8. dubna 2016

Selenium WebDriver C#.NET

Nainstalujte si FireFox

Vytvořte UniTestProjekt ve Visual Studiu

Z Nugetu si doinstalujte package Selenium.Support který má referenci na balíček Selenium.WebDriver


using System;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using OpenQA.Selenium;
//using OpenQA.Selenium.Chrome; // Namespace pro Chrome
using OpenQA.Selenium.Firefox; // Namespace pro Firefox

namespace Sparx.WebUITestFramework
{
  [TestClass]
  public class UnitTest1
  {
    [TestMethod]
    public void TestMethod1()
    {
      IWebDriver driver;
      //driver = new ChromeDriver();
      driver = new FirefoxDriver();
      driver.Url = "http://www.google.com";
      driver.Navigate();

      var searchTerm = "Selenium";
      //driver.FindElement(By.Id("lst-ib")).SendKeys(searchTerm);

      driver.FindElement(By.Name("q")).SendKeys(searchTerm); //zapsání vyhledávaného textu
      driver.FindElement(By.Name("btnG")).Click(); // stisknutí tlačítka

      driver.Quit(); // zavře všechny okna
      // driver.Close(); // zavře pouze aktuální
      driver.Dispose();
      driver = null;

      Assert.IsTrue(driver.Title.Contains(searchTerm)); // Ověření    

     }
  }
}

1 komentář: