pátek 9. března 2018

Nic neříkající chybová hláška při chybě v migračním scriptu

Chybová hláška
Either the parameter@objname is ambiguous or the claimed @objtype (COLUMN) is wrong.
je důsledkem neúspěšné migrace na základě instrukce:
RenameColumn(table: "dbo.CompanyTextTemplate", name: "CompanyId", newName: "AgendaId");
Která je přeložena na SQL dotaz:
EXECUTE sp_rename @objname = N'dbo.CompanyTextTemplate.CompanyId', @newname = N'AgendaId', @objtype = N'COLUMN'

Který se neprovede protože neexistuje sloupec  CompanyId jelikož již byl přejmenován.

Zdroj:
https://stackoverflow.com/questions/3091609/how-can-i-solve-either-the-parameter-objname-is-ambiguous-or-the-claimed-objt

čtvrtek 8. března 2018

Globalizace MVC aplikace

Nastavení ve WebConfigu

<system.web>
<globalization uiCulture="en" culture="en-AU" />
</system.web>

Přebije  výchozí nastavení systému. Pokud OS má výchozí jazyk EN pak IIS spouští aplikace jako anglické pokud není uvedeno ve WebConfigu explicitně jinak nebo nedojde k přepnutí během běhu programu.

např. v Global.asax  v metodě Application_BeginRequest
protected void Application_BeginRequest()
        {
           // nastavení jiné Culture
        }

úterý 6. března 2018

Jak vyhledat záznam podle počátečního písmene bez ohledu na diakritiku nebo velikost písmene?

Řetězce v požadovaném sloupci např. Title je potřeba porovnávat CI (Case Insensitive) - bez ohledu na velikost, AI (Accent Insensitive) - bez ohledu na diakritiku.


SELECT *
FROM [dbo].[Company]
WHERE [Title] COLLATE Latin1_General_CI_AI LIKE 'c%'

Zdroj:
https://stackoverflow.com/questions/3578582/how-can-i-remove-accents-on-a-string
https://stackoverflow.com/questions/14400856/entity-framework-case-insensitive-contains

středa 31. ledna 2018

Jak zjistím jak dlouho se to bude tisknout a kolik mě to bude stát?


Cura

Cura Vám umožní měnit nastavení tisku a sledovat jak se mění doba tisku a spotřeba materiálu.
Model na obrázku se bude například tisknout 6 hodin a 15 minu. To ale jen díky tomu že infill (výplň modelu) máme nastavenou na 10%.

Při jeho tisku se spotřebuje 78g materiálu.
Pokud tiskneme z PLA kde 750g stojí 550,- pak nás jeden gram stojí 0,74 Kč z toho pak spočítáme cenu materiálu na vytisknutí modelu 57,72 Kč

Pokud by jsem chtěli plnou výplň (infill 100%) tak se model bude tisknout celý den a spotřebujeme polovinu špulky (cca 350g) tisk by nás potom přišel na 260.- Kč

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software

středa 13. prosince 2017

pondělí 4. prosince 2017

Vývoj aplikace pro Android - Začátek

Instalace Android Studia

https://developer.android.com/studio/install.html

Zapnout na telefonu vývojářský režim

 1. Otevři nastavení telefonu.
 2. Sjeď úplně dolů kde je O zařízení
 3. Sjeď dolů na číslo sestavení a ťukni na něj 7x
 4. Vrať se zpět kde se objeví nová položka menu Vývojářské možnosti
https://developer.android.com/studio/debug/dev-options.html#general

Časový rozvrh (~2,5hod)

 1. Stažení aplikace Android Studio - 20min
 2. Instalace Android studio - 4min
 3. Inicializace Android Studia - 25min
 4. Zprovoznění debugování a emulátoru - 70min
 5. Vývoj jednoduché výpočetní aplikace - 23min

Layout

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingLeft="16dp"
android:paddingRight="16dp"
android:paddingTop="20dp"
android:orientation="vertical" >
https://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/linear.html

String to Float

Float f = Float.parseFloat(s);
https://stackoverflow.com/questions/10735679/how-to-convert-string-into-float-value-in-android

Button Click Event

Frontend
<Button
android:id="@+id/button"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:onClick="btnCalculate_Click"
android:text="Vypočítat"
/>
Backend
public void btnCalculate_Click(View v)
{
txtResult = (TextView)findViewById(R.id.txtResult);
txtWeight1 = (TextView)findViewById(R.id.txtWeight1);
txtWeight2 = (TextView)findViewById(R.id.txtWeight2);
float weight1 = Float.parseFloat(txtWeight1.getText().toString());
float weight2 = Float.parseFloat(txtWeight2.getText().toString());
float value = (weight2-weight1)/weight2*100;
txtResult.setText("Výsledek je: " + value + "%");
}
https://www.youtube.com/watch?v=RCyuqMVGl4g
https://www.youtube.com/watch?v=6qo_Opqjhew

úterý 3. října 2017

Testování PopUp pomocí Selenia

    [Test]
    public void WaitOnPopUp()
    {
      IWebDriver driver = new OpenQA.Selenium.Firefox.FirefoxDriver();
      driver.Navigate().GoToUrl("http://dinbror.dk/bpopup/");

      var list = driver.FindElements(By.CssSelector(".button.small.pop2"));
      list[4].Click();      var w = new WebDriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(30));
      w.Until((d) => {
        bool x = false;
        try {
          x= driver.FindElement(By.XPath("//*/div[@id='popup2']/*/img")) != null;
        }
        catch (Exception ex)
        {
        }
        return x;
      } );

      driver.Close();
    }