středa 23. prosince 2015

MS SQL - odstranění konce řádku ve stringovém sloupci

SELECT 
      REPLACE(REPLACE([url], CHAR(13), ''), CHAR(10), '')
  FROM [dbo].[adresar]

Poznámka
Tento postup ale nelze použít na sloupce typu text. (Argument data type text is invalid for argument 1 of replace function.)

Zdroj:
http://stackoverflow.com/questions/951518/replace-a-newline-in-tsql

Žádné komentáře:

Okomentovat